Taalcursus & vertalen

In aansluiting op mijn vroegere studies en hobby's (!) geef ik graag nog les in talen, Russisch aan Nederlanders en Nederlands aan Russische 'expats'.
(Ik heb een aantal jaren les gegeven aan de HBO-opleiding voor tolk en vertalers, ITV, te Utrecht. En val daar ook tegenwoordig van tijd tot tijd in, bij ziekte van docenten of anderszins.)
Ook voor een beginnerscursus Tamil kunt u bij mij terecht.
Veelal worden dergelijke lessen en cursussen gecombineerd met 'workshops' over culturele gewoonten en eigenaardigheden in de desbetreffende landen.

Behalve onderwijskundige werkzaamheden op taalgebied, verzorg ik ook vertalingen, zo nodig 'beëdigd'.